1. BiKoşuAdana Topluluğu

BiKoşuAdana; Adana merkezli olup Adana’yı koşarak temsil eden, hiçbir maddi kazancı olmayan, tamamen gönüllülük esasına göre spor faaliyetleri gösteren, önceliği her zaman koşu ve koşuyu yaymak, bunu sürdürmek olan amatör bir koşu grubudur.

BiKoşuAdana, BiKosuAdana, BKA, #bikosuadana, #bikoşuadana, #BiKosuAdana, #BiKoşuAdana, #bka #BKA olarak yazılmalı ve bahsi geçen her yerde sadece belirtildiği şekillerde kullanılmalıdır. Özel günlerde (yarış günleri, seyahatler, tatiller, sporlar.. vb) grubun karar vereceği uygun #hashtaglar altında da kullanılmasında sakınca yoktur.

2.Kimler Üye Olabilir?

BiKoşuAdana’ya üyelik ücretsizdir.

Adana’dan yolu geçen, Adana’da yaşayan, düzenli olarak koşmak isteyen ve düzenli koşan üyelerden oluşmaktadır. Koşu kültürünü benimseyip bunu ilerleterek, toplum sağlığına ve spor farkındalığına katma değer sağlayarak koşu eylemini sürdüren, sürdürmek isteyen herkes üye olabilir.

Bir koşucu BKA koşularına katılarak ve katılımını en az 6 hafta boyunca sürdürerek BKA’lı olabilir. BKA koşuları herkese açıktır. (Pandemi vb. mücbir sebep altındaki koşullar ve dönemler hariç).

3.Nasıl Üye Olunabilir?

BKA koşucusu olmak isteyen koşucular; sosyal medyada yayınlanan BiKoşuAdana antreman duyurularını takip ederek ve BKA’da en az 1 yılını doldurmuş koşucuların referansları ile antreman bilgilerini duyarak gelebilir, BKA antremanlarına katılım ve süreklilik gösterebilirler.

Yeni katılan koşucudan, her bir koşucumuz gibi vizyon ve yaratıcılık taşıması, egosunu kenara bırakarak BKA koşucuları birlikte kural ve sorumluluklara uygun; eğlenmeyi de unutmadan koşulara devam etmesi beklenir.

Üye adayının gruba uyum sağlaması ve minimum altı hafta devamlılık sağlaması sonrası; en az 3 kişinin olumlu geribildirimi ile BKA üyeliği tamamlanır. Üyelikleri tamamlanmamış koşucular sadece haftalık rutin antremanlara katılabilirler. Özel antremanlara katılmalarını tecrübelerimiz gereği uygun görmemekteyiz. Seyahat, özel parkur, spesifik ekipman vb. durumlar gerektiren antremanlar sadece grup içi koşucular ile birlikte yapılmaktadır.

4.Hangi Faaliyetler Gerçekleştirilir?

BiKoşuAdana bünyesinde tüm koşu faaliyetleri (antrenman koşuları, trail koşuları, trekking vb) gerçekleştirilmektedir. Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, triatlon, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar ile yoga, pilates gibi esnekliği destekleyici ve diğer çapraz sporlar grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Koşu sporu ortak paydamızdır. Toplu organizasyonların esas amacı koşu üzerine olacaktır, temel amacımız koşuya yoğunlaşmaktır. Her toplu faaliyet; koşucu hedefleri ve ihtiyaçları kapsamında organize edilmektedir.

Faaliyetlerimiz katılım ve devamlılık esaslıdır. Ekip içerisinde huzur, işbirliği, paylaşım, odaklanma, farkındalık, gelişim ve bilgi fazlasıyla önemsenmektedir.

5. Zorunluluk, Sorumluluk ve Gönüllülük İlkeleri

 1. BiKoşuAdana koşucusu olmak bir zorunluluk değildir.
 2. BiKoşuAdana tutkusu “Koşu” olan bireylerin oluşturduğu bir ekiptir. Koşu tutkusu BKAlı için zorunluluk seviyesindedir.
 3. BiKoşuAdana koşucusu olmak süreklilik ister. Süreklilik bir zorunluluktur.
 4. BiKoşuAdana içerisindeki her koşucu eşittir, koşucular kimseyi ayırt etmez ve herkese eşit mesafede durur. Bu tüm koşucular için zorunluluktur.
 5. BiKoşuAdana grubu içerisinde ufak gruplaşmalar her toplulukta olduğu gibi olabilecektir fakat; topluluğu bölme, birbirinden ayırt etme, sınıflaştırma, destek olmama, üstün görme, ayrıştırma, ana grubun düzenlediği ortak faaliyetlerden ayrı hareket etme gibi faaliyetler ve davranışlar yaratılmasına izin verilmeyecektir. Böyle bir durumunun fark edilmesi sonucu bunu devam ettiren üyeler ile yollar ayrılacaktır.
 6. BiKoşuAdana grubu içerisinde gönüllülük esasına bağlı olarak faaliyetler yürütülmekte ve devamlılığı sağlanmaktadır. Koşucuların en az 6 ay süresince BKA devamlılığını sağlayan, yenileyici faaliyeti hayata geçiren, vizyon oluşturan, motivasyon sağlayan bir sorumluluk alması beklenecektir. Sorumluluğunu yerine getiremeyen koşucu; kendini düzgün ifade edici bir şekilde açıklayarak ve sorumluluğunu yerine getiremediğini kabul ederek; gruba herhangi bir zarar vermeden diğer grup üyeleri ile durumunu paylaşmak zorundadır. BKA bu gibi durumlarda hemen aksiyon almak durumundadır. Böyle bir durumda sorumluluk hemen yedekleme sisteme devredilecektir.
 7. BikoşuAdana’da sorumluluk taşıyan gönüllünün; sorumluluğunu kendi çıkarı, kendi faydası, bireysel fikrini yayma amacı, yakınlarının faydası veya koşucular arası ayrım gibi kendine özel durumlar çerçevesinde kullanması/yürütmesi kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi sonucu koşucu BKA’dan ayrılmak zorundadır.
 8. BiKoşuAdana kesinlikle “profesyonel coaching” veren bir takım ya da “personal training” gibi kişisel kantrenman verme yetkisinde değildir. BKA’lı tecrübelerini, yaşadıklarını aktarır, tecrübeye istinaden tavsiyede bulunabilir ama kimseye kişiye özel antrenman vermez. Ancak ve ancak koşucu; spor, koşu, sağlık ve benzeri anatomi konularında eğitim sertifikası, eğitmen sertifikasına sahip ise bireysel ve/veya toplu fakat BKA’dan bağımsız olarak antrenman yaptırabilir.
 9. BiKoşuAdana‘da ortaya çıkan anlaşmazlıklar, huzursuzluklar ve problemler ekip olarak karar verilip değerlendirilerek ekip içerisinde hızlıca çözülecektir. Önce problemin çıktığı, yaşandığı faaliyetin sorumlusu ile direk ilgililer konuyu çözmek zorundadır ve ancak o faaliyete katılımda bulunanlar “çözüm odaklı” şekilde fikir beyan edebilirler. Dışardan müdahale ve manipülasyona asla izin verilmeyecektir. Çözülemediği takdirde problem yaşayan kişiler gruptan ayrılacaklardır.
 10. BiKoşuAdana’da yaşananlar BiKoşuAdana’da kalır.

BiKoşuAdana faaliyetlerine katılmak ve BKA’lı olarak devam etmek isteyen koşucularımızın aşağıdaki taahhüt maddelerini kabul etmeleri halinde üyelikleri bakidir.

 • Koşucunun spora başlamadan önce muhakkak bir sağlık kontrolünden geçmesi tavsiye edilir.
 • Koşucu sadece kendi sağlık durumunun sorumluluğunu almalıdır. Aktivite sırasında yaşanacak herhangi bir sağlık probleminden ve hiçbir koşucunun sağlık durumundan BKA koşu topluluğu sorumlu değildir.
 • Aktivitelerde yaşanacak herhangi bir sağlık problemi için diğer koşucuların koşucuya yardımda bulunması, koşucuyu; güvenli ve yetkili mecralara teslim etmeden; terk etmemesi zorunluluktur.
 • BKA koşucuları ve üyeleri birbirlerine karşı saygılı ve paylaşımcı olmak sorumluluğundadır. Hiçbir saygısızlık kabul edilmeyecektir.
  BKA koşucuları ve üyeleri Süreç Sorumlularına karşı uyumlu olmak durumundadır.
 • BKA koşucuları ve üyeleri grup içinde yayınlanan anketlere katılım sağlamakla sorumludur.
  BKA koşu antrenmanlarımız için Yaz ve Kış saat uygulaması kapsamında; 2 defa anket düzenlenir ve bu anketler sonucunda belirlenen gün ve saatlerde koşulara katılım beklenir.
 • BKA koşu antrenmanlarımız için anket ile belirlenen gün ve saatlerde, özel antrenmanlar için grup içerisinde belirlenen gün ve saatlerde olağan üstü bir neden olmadığı sürece değişiklik kabul edilmemektedir.
 • BKA koşu antrenmanlarımız için duyurulan saatler koşuya başlama saatimiz değil, buluşma saatimizdir. +15 dakika içerisinde herkesin gelmesi, ısınmanın tamamlanması ve koşuya başlanması beklenir. Gecikecek kişi grubu bekletmemeli, gruba mutlaka haber vermeli ve arkadan grubu yakalamalıdır. Grup geciken kişiyi istemediği durumda beklememelidir.
 • Olağanüstü hal, mücbir sebep vb ilan edilmediği sürece hava durumundan bağımsız ne olursa olsun koşularımız yapılmaktadır.
 • BKA koşu antrenmanlarımız için belirlenen gün ve saatlerine uymayan; üst üste 3 ay boyunca düzenli gelmeyen katılımcının grup üyeliği düşmektedir. Ancak kişinin istemesi halinde antrenmanlara katılım sağlayabilmektedir.
 • Antrenman sorumlularımız koşuların devamlılığından, koşuların belirlenen saatlerde başlatılmasından, koşucularımızın motivasyonundan sorumludur.
 • Grup içinde bireysel koşular ve ortak hedefler doğrultusunda küçük grup koşuları yapılabilir, fakat BKA koşu antrenmanlarımız için belirlenen gün ve saatlerinde sadık kalınması ve yüksek katılım sağlanması beklenir.
 • Grup adına alınan/alınacak sponsorluk faaliyetlerine, özel günlerde organize edilecek toplu koşulara, kardeş gruplar ile düzenlenecek sosyal mesaj ve farkındalık organizasyonlarına yüksek katılım sağlanması gerekmektedir. Bu organizasyonlar sorumlular tarafından grup koşucularına duyurulmalı ve ortak hareket edilmesi sağlanmalıdır. Karar verilen organizasyonlara katılmayarak alternatif organizasyonlar düzenlemek, katılmak ve grup içerisinde ayrışmaya sebep olacak faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
 • Süreç sorumluları tarafından BKA olarak yapılacak herhangi bir organizasyon grubun tamamıyla paylaşacaktır. Ekstra düzenlenen koşu faaliyetlerine koşucuların uygunluk durumuna göre yüksek katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Koşuya davet edilecek koşucu dostlar için; önceden gruba, süreç sorumlusuna bilgi verilmeli ve grup kurallarından mutlaka bahsedilmelidir. Koşucu dostlara her zaman uyumluluk ve grup içi huzur çerçevesinde kapılarımız açıktır.
 • Patika koşu ve antrenmanlarında tüm gerekli malzemeler, gelecek olan koşucu tarafından hazır edilecektir. Hayat kurtarıcı ve birincil öncelik niteliğindeki malzemesi eksik ve yeterli olmayan koşucu o antrenmana katılmayacaktır.
 • Gerçekleştirilecek özel antrenmanlar için; katılması henüz uygun olmayan, az tecrübeli çaylak koşucular süreç sorumlularının tavsiyesine uymak durumundadır.
 • BKA koşu antrenmanlarımızda ve diğer faaliyetlerde üyelerimizin çektiği fotoğraf ve videoların; grubun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması; tüm koşucularımız tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Üyelerin şahsi sosyal medya hesapları üzerinden BiKoşuAdana paylaşımı yaparken kullanılacak hashtag/mention/tag yöntemleri ile etiketlemeleri beklenmektedir.
 • Sosyal medya hesaplarımız, koşucuların bireysel çıkarları veya tanınırlıklarını artırıcı hiçbir sürece destek olmamakla birlikte; öncelikle BKA’nın tanınmasını, bilinmesini ve ülke ile dünya genelinde yayılmasını amaçlamaktadır. BKA, her koşucuyu ayırt etmeksizin sahiplenmektedir. Koşuculardan da BKA’yı sahiplenmesi beklenmektedir.
 • Sosyal medya süreç sorumluları BKA’ya ait hiçbir platform üzerinden kendi fikrini, kendi mesajını, kendi bakış açısını ve davranışını karşı tarafa aktaramaz, kullanamaz, istediği şekilde yönlendiremez, başka bir koşucu adına konuşamaz. BKA olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin kibarca ve sabırla; gelen sorulara cevap vermeli, süreçler hakkında kısa ve net bilgi vermelidir.
 • BKA adına cevap veren kişi mutlaka parantez içerisinde (adını) mesajı alan kişiye bildirmelidir.
 • BKA koşucularımız grubun ortak kararı ya da bilgisi olmadan BKA adına dışa yönelik ortaklık, davet gibi süreçleri bireysel kararı ile kabul edemez, ret edemez, anlaşma yapamaz ve/veya grup adına beyanda bulunamaz.
 • BKA herkese açık bir koşu grubudur. Koşucuların, diğer koşucuları aynı eşitlikte sevmesi beklenmemektedir. Koşuyu sevmek, sevdirmek ve yayılmasını sağlamak amacı ile antrenmanlara birlikte katılım beklenmektedir. Birliktelik esasının ön planda olması amaçlanır.
 • Koşuyu keyifli hale getirebilmek ve bir arada koşma faaliyetlerini yerine getirmek adına, koşuculardan birbirine karşı saygılı davranarak, birbirinin arkasından olumsuz düşüncelerini paylaşmaması beklenmektedir.
 • BKA’lı olup taşınma, iş değiştirme, hastalık, doğum, evlilik, ailevi durumlar ve benzeri süreçler dahilinde; BiKoşuAdana koşularına fiziken katılamıyor ise; koşucu kendi isteği ile ayrılmadığı sürece hala BKA koşucusu olmaya devam etmektedir.
 • BKA Koşucuları kendi isteği ile gruptan ayrılabilecektir. Fakat kendi istekleri ile geri gelmeleri ancak grup içerisinde ortak değerlendirme ve uygun görülmesi sonucu olabilecektir.
 • Yukarıdaki maddelerin uygulanmaması, kabul edilmemesi veya grup içerisinde ihlalleri söz konusu olduğu durumlarda; koşucunun BKA’dan ayrılması gerekecektir.

6.BiKoşuAdana Kurucu Üyeleri ve Sorumlulukları

BiKoşuAdana gurubunun Meltem Aydın, Mehmet Önelge olmak üzere iki kurucusu bulunmaktadır. Kurucu koşucular, grup içerisinde bulundukları süre içerisinde, grup içi motivasyonu ve birlikteliği dengede tutmaktan, grubun sürdürülebilirliğini sağlamaktan sürekli olarak sorumludurlar.

Kurucu koşucular;

 • BKA koşucularından daha fazla hakka sahip değildirler, kurucu koşucu olarak sahip oldukları farklılığı herhangi bir yetki dahilinde üstünlük ya da ayrıcalık olarak koşuculara karşı kullanamaz, grubu terk edemez, terk ederse de tekrar alınamazlar.
 • Çıkan her bir probleme dahil olmalı ve çözümcül yaklaşmalıdırlar. Karar süreçlerinde herkese eşit mesafede durarak, objektif değerlendirmeyi sağlamaktan
 • Direk yönetici pozisyonunda değillerdir. Yönlendirici, buluşturucu, paylaşımcı ve bir araya getirici pozisyonunda bulunmaktalardır.

7.BiKoşuAdana Yönetimi ve Sorumluluk Dağılımı Nasıl Yapılır?

BKA yönetimi sadece “Sorumluluk” ve “Süreç” esaslı olacaktır, gönüllülük ile de “Süreç Sorumlularının” görevlendirilmeleri yapılacaktır. Sorumlular yedekleme sistemi ile belirlenecek olup sürdürülebilir bir şekilde süreçlerin devamlılığı sağlanacaktır. Gönüllü bulunması tamamlanamayan süreçlerin ya da gönüllünün sorumluluğunu yerine getiremediği anlaşılan sürecin; ortak karar ile nasıl devam ettirileceği grup içerisinde belirlenecek ve yedekleme sistemine devredilecektir.

BKA süreç sorumlularının; süreçleri kötüye kullanma konusu hassas noktadır, kesinlikle izin verilmeyecektir. Süreç Sorumlularının; koşucuları birleştiriciliği ve BKA’ya bağlılıkları en önemli yetki ve görevlerindendir.

Antreman Sorumluları

Antreman sorumlularımız koşuların devamlılığından, koşuların belirlenen saatlerde başlatılmasından, koşucularımızın motivasyonundan sorumludur.

Sosyal Medya ve Web Site Sorumluları

Instagram, Twitter, Facebook, Strava, Websitesi, vb

Sosyal medya süreç sorumluları BKA’ya ait hiçbir platform üzerinden kendi fikrini, kendi mesajını, kendi bakış açısını ve davranışını karşı tarafa aktaramaz, kullanamaz, istediği şekilde yönlendiremez, başka bir koşucu adına konuşamaz.

BKA olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin kibarca ve sabırla; gelen sorulara cevap vermeli, süreçler hakkında kısa ve net bilgi vermelidir. BKA adına cevap veren kişi mutlaka parantez içerisinde (adını) mesajı alan kişiye bildirmelidir.

Süreç sorumluluk süresi dolan üye, yeni sorumluya medya hesaplarının şifrelerini vermekten sorumludur. Eski süreç sorumlusu şifreleri devrettikten sonra yeni süreç sorumlusunun bilgisi dışında kesinlikle sosyal medya hesaplarına erişim sağlamayacaktır.

Forma ve Bayrak Sorumluları

Formanın ve bayrağın gerektiğinde dizayn ettirilmesinden, çoğaltılmasından, grup üyelerine dağıtılmasından, bayrağın yarış alanına getirilmesinden sorumludur.

Süreç sorumluluk süresi dolan üye, yeni sorumluya bayrakları teslim etmesi gerekmektedir.

Toplu Fotoğraf Çekimi ve Video, İçerik Sorumluları

Her antrenman başlangıcı ve/veya sırasında, her yarış öncesi ve yarış startında topluca, yarış bitimlerinde vb. durumlarda BKA tshirtleri ile fotoğraf çekilmesinden, bu fotoğrafların sosyal medya süreç sorumlusuna, grubun diğer üyelerine ulaştırmaktan sorumludur.

İlave Süreçler ve Sorumluları

İhtiyaç halinde grup üyelerinin ortak kararı ile belirlenecektir.